شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

افغانستان در یک دقیقه (31 حمل/فروردین)


چندین فرمانده ارشد طالبان در بغلان کشته شدند/هشدارها به سقوط پکتیکا/تأکید اتاق تجارت جهانی بر اجرای اهداف توسعه پایدار