افغانستان در یک هفته

1 / 18 ویدیو
1

21/06/2018
2

21/06/2018
3

19/06/2018
4

12/06/2018
5

07/06/2018
6

05/06/2018
7

02/06/2018
8

ساختمان جدید وزارت داخله مورد حمله قرار گرفت/ طالبان بر ولسوالی دشت‌قلعۀ تخار یورش بردند/ نمایندگان مجلس مسؤولان امنیتی را فراخواندند

31/05/2018
9

ساختمان جدید وزارت داخله مورد حمله قرار گرفت/ طالبان بر ولسوالی دشت‌قلعۀ تخار یورش بردند/ نمایندگان مجلس مسؤولان امنیتی را فراخواندند

31/05/2018