دوشنبه 1 عقرب|آبان 1396 برابر با 23 اکتوبر 2017

افغانستان در یک دقیقه (20 ثور/اردیبهشت)


امضای تفاهم‌نامۀ 72 میلیون دالری میان افغانستان و چین/احتمال تعویق زمان انتخابات؛ نه امنیت است و نه بودجه/پاکستان در مناطق قبایلی تروریست پرورش می‌دهد