دوشنبه 1 عقرب|آبان 1396 برابر با 23 اکتوبر 2017

افغانستان در یک دقیقه (26 ثور/اردیبهشت)


بحث رأی‌گیری تا معرفی تمام نامزدوزیران شامل آجندا نمی‌شود/قیام باشنده‌گان ازره در برابر طالبان/پرتاب صندوق‌های سربسته برای داعش در جوزجان، فاریاب و سرپل