شنبه 28 اسد|مرداد 1396 برابر با 19 آگست 2017

افغانستان در یک دقیقه (28 ثور/اردیبهشت)


حمله بر رادیو و تلویزیون ملی ننگرهار؛ 6 کشته 17 زخمی/مجلس: برشنا از مردم اخاذی می‌کند/نارضایتی 91 درصد کاربران از انترنت در افغانستان