آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

افغانستان در یک دقیقه (28 ثور/اردیبهشت)


حمله بر رادیو و تلویزیون ملی ننگرهار؛ 6 کشته 17 زخمی/مجلس: برشنا از مردم اخاذی می‌کند/نارضایتی 91 درصد کاربران از انترنت در افغانستان